Wij zijn het Brugs inclusiekoor CANTARE CONTINUA.

Cantare Continua :  Kalender 2023 – `24

11 september             Concertgebouw (uitzonderlijk in Forum 6)

25 september             MAS (Maria Assumptakerk)

9 oktober                    Concertgebouw

23 oktober                  MAS

13 november              Concertgebouw         

27 november              MAS

11 december              Concertgebouw

22 januari 2024          MAS

26 februari                  MAS

11 maart                     Concertgebouw

25 maart                     MAS

22 april                       MAS

13 mei                        Concertgebouw

27 mei                        MAS

10 juni                         Concertgebouw

24 juni                         MAS

Mocht je onverwacht belet zijn gelieve Elke (0485/35 09 70) of 

continua@cantareconamore.be te verwittigen !