Een vraag voor Cantare Continua ?

* Wil je meezingen of musiceren?
* Wil je Cantare Continua uitnodigen om te komen optreden?
* Zin om samen te werken met Cantare Continua
* Heb je suggesties of vragen ?

Nieuwe leden kunnen zich melden bij dirigente Elke Poppe 0485 35 09 70.
Andere aanvragen kunnen gesteld worden via onze mail: continua@cantareconamore.be