Het Brugs inclusiekoor Cantare Continua is een koor voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers.

Cantare continua –
Zingen gaat verder :
Het is meer dan gewoon liederen zingen.
Het samen komen en samen zingen
zorgt voor verbinding, zorgt voor een
nieuwe taal.
Daar waar woorden vinden soms
moeilijk wordt, kan een melodie, een
lied helpend zijn.

Cantare continua
Zingen blijft :
Muziek is emotie, zit in ons collectief en
individueel geheugen, roept
herinneringen op. Dementie houdt ons
niet tegen om te zingen.

We zingen liederen van vroeger, maar
durven ook nieuwe uitdagingen aan!
Meezingen, luisteren…alles is mogelijk,
zolang je je er maar goed bij voelt.

De repetities gaan door op de 2de en de 4de maandag van de maand,
afwisselend in het Concertgebouw en de Maria Assumptakerk,
telkens van 10.00 u tot 12.00 u. 

De tweede maandag van de maand in het Concertgebouw 

De vierde maandag van de maand in de Assumptakerk. 

Repetitie in het Concertgebouw Brugge

Repetitie in Maria Assumpta Assebroek

Repetitie in Maria Assumpta Assebroek

Repetitie

Zomerrepetitie in Maria Assumpta Assebroek